Arhiva oznaka: prva pomoć

Međužupanijsko natjecanje Crvenog križa – Ogulin

U Ogulinu točnije u Prvoj osnovnoj školi Ogulin 14. travnja održano je među županijsko natjecanje Crvenog Križa mladih. Na natjecanju su sudjelovali učenici iz Istarske i Karlovačke županije. U kategoriji podmlatka natjecalo se 13, a u kategoriji mladih 8 ekipa.

Natjecanje se sastoji od 4 teorijska dijela kojeg sačinjavaju ispiti: Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ, Međunarodno humanitarno pravo, Ženevske konvencije, Ljudska prava i Prava djeteta, te od praktičnog dijela. U praktični dio spada reanimacija koju moraju napraviti svi članovi ekipe te radilište na kojem je prikazan jedna nesreća. Na radilištu mladi moraju pokazati svoje umijeće pružanja prve pomoći.

 

Ove godine takmičila se ekipa mladih koju su sačinjavale naše gimnazijalke: Anamarija Šumberac, Emma Matošević, Elena Miletić, Katarina Šverko, Rea Žigant te Mirea Franković kao rezevni član. Mentorica im je bila Barbara Škopac Belušić. Cure su jako zadovoljne sa osvojenim 5. mjestom.

  

No osim naših cura, iz Labina je bila i ekipa podmlatka koja se sastojala od učenika OŠ Matije Vlačića. Oni su također osvojili 5. mjesto.

 

U slučaju kakve nesreće ne trebamo brinuti jer u našoj školi imamo ekipu koja će nas spasiti u tren oka.