You are here
Home > Posts tagged "materinji jezik"

Lipo naše ČA – u školi i izvan nje

Od malih nogu učili su nas pričati "po naše" - na čakavici. I dan danas tako pričam kada god nisam u školi, a dok sam u školi trudim se pričati književnim jezikom, iako, priznajem, ponekad mi izleti kakva riječ na "našem". Željela bi se osvrnuti na to kako je maloj djeci

“Zoš gonan po domoće”

Forši neki od vas već znoju, ali jutre je svetski don materinjeg zajika. Radi tega son odlučila napisat por stvor kako bin vas spametila koliko je bitno da i dalje gonamo po domoće i da tako gonaju i naša deca. Još od starini Istra je bila pod vlašću drugeh državah i

“Kako je bilo nekadar”

Kad san ja bila mića nismo imali ni struje, ni vode, ni televizije ni ničega pa su nas naši otac i mater strašili z štrigami i štriguni. Kad bi se ljudi bili napili vina i ko su šli vani ponoći, kad je bila misečina, su vidili svoj hlod. I tako

Top