You are here
Home > Posts tagged "kako je bilo prvo"

INTERVJU S MOJIN NONIĆEN…

Nona i nono, a ca van moren pravit za njih, nego se najbolje s ovega sveta ca postoji! Moja mat vajka rece: "Brižan onaisti ki nima noneta i nonu."  Kada son bila mića, vajka bi bila s nonu va kuhinje i ku bi bila ka pijat razbila, ona se ni

Top