Holokaust

Holokaust je riječ izvedena iz grčkog jezika te znači potpuno spaljen. Izvorno značenje ove riječi je žrtva paljenica zemaljskim i podzemnim bogovima i dušama pokojnika pri čemu se obično spaljuje cijela žrtvena životinja. Danas taj izraz označava sustavno uništenje Židova i drugih nearijevskih naroda u razdoblju nacizma.