Crna kraljica

Barbara Celjska

1392.-1451.

Barbara Celjska, kći moćnog kneza Hermana II. Celjskog, koji je bio hrvatski ban i jedan od najmoćnijih velikaša u cijeloj Europi. Sa 13 godina ( 1405. ) udala za 37-godišnjeg Žigmunda. Žigmund ju je postupno uveo u državne poslove, budući da je bio zauzet sa nekoliko ratova Barbara ga je zamjenjivala kao regentica za vrijeme njegovih odlaska iz Ugarske. Žigmund je 1411. izabran za njemačkoga kralja, pa je  i Barbara okrunjena za njemačku kraljicu. Barbara se 1419. žestoko sukobila sa Žigmundom koji je nju i njihovu kćer Elizabetu prognao na više od godinu dana u Veliki Varadin (današnja Oradea u Rumunjskoj). Razlog nije poznat, ali najvjerojatnije je to bila nevjera ili njezina nesposobnost da obavlja dužnost regentice. Žigmund se 1420. u Pragu okrunio za češkoga kralja, pa je nakon njihove pomirbe 1421. Barbara postala češka kraljica. Nakon što je Žigmund 1433. u Rimu okrunjen za rimsko-njemačkog cara, i Barbara je postala carica, iako nije okrunjena. Postala je udovica u 46. godini i najbogatija kraljica u kasnom srednjem vijeku.

Legenda

Barbara Celjska, poznatija kao Crna Kraljica, imala je dugu crnu kosu i stalno je bila odjevena u crno, s crnim rukavicama na rukama na kojima je najčešće stajao crni gavran. Gavran je na njenu zapovijed kopao oči i kandžama ranjavao sve koji su joj se zamjerili. Bavila se crnom magijom. Optuživali su je da je vještica, a bavila se i alkemijom. Bila je okrutna i zlobna, ali je bila vrlo lijepa. Na njenu ljepotu su pali mnogi muškarci, kojih se ona rješavala čim bi joj dosadili. Znala ih je bacati s kule ili zatvoriti u kavez s veprovima.

Njezina oholost došla je na vidjelo jednoga dana kada je na Medvednici i u njezinoj okolici zavladala velika suša. Presušili su svi izvori i potoci osim zdenca u Medvedgradu. Žedni su se ljudi stoga uputili prema dvorcu zamoliti vode, ali im ona nije htjela dati ni kapljicu vode. Kada su skoro umrli od žeđi u šumi su naišli na hladno vrelo koje prije nije postojalo. Čim su krenuli piti vodu vrelo Crne kraljice u Medvedgradu koje je sebično uskraćivala naglo je presušilo. Ovo vrelo vode i danas se nalazi na Medvednici i zove se Kraljičin zdenac.

Korištene internet stranice: