LiDraNo 2019.

U ponedjeljak, 28. siječnja 2019. odražala se općinska razina smotre LiDraNo za srednju školu Mate Blažine Labin. Članovi komisije bili su profesori hrvatskog jezika i književnosti: Ana Paliska, Dijana Muškardin i ravnatelj Čedomir Ružić.

Sudjelovali su:

  •  učenici: Danijela Daić, Paola Vlačić, Leonarda Ivašić i Bruno Falco sa radijskom emisijom pod nazivom “Crno zloto” na temu Labinske republike (mentorica: Gordana Poldrugovac, prof. hrvatskog jezika i književnosti)
  • učenica Elin Franković s recitacijom pjesme Antuna Branka Šimića: ” Opomena ” (mentorica: Gordana Poldrugovac, prof. hrvatskog jezika i književnosti)
  • učenica Zoja Bošković Gobo s recitacijom pjesme Dobriše Cesarića: ” Oblak ” (mentorica: Gordana Poldrugovac, prof. hrvatskog jezika i književnosti)
  • učenica Paola Vlačić s recitacijom pjesme Dobriše Cesarića: ” Balada iz predgrađa ” (mentorica: Gordana Poldrugovac,prof. hrvatskog jezika i književnosti)
  • učenica Ines Bošković Gobo s recitacijom pjesme Mihaila Jurjeviča Ljermontova: “Mučno i tužno ”    (mentorica: Gordana Poldrugovac, prof.hrvatskog jezika i književnosti)
  • učenica Lucija Miletić s monologom iz romana Emiliy Jenkins (Lockhart): ” Lažljivci ” (mentorica: Amneris Ružić Fornažar, prof.hrvatskog jezika i književnosti)
  • Dramska grupa Flacius sa dramsko – scenskom igrom ” Bajka o potonulim zvonima ” Danijela Načinovića u sastavu: Lucija Miletić, Elin Miletić, Matea Turković, Nina Negovanović, Matteo Mohorović, Luka Hrvatin, Moreno Škopac, Stella Dermit, Leonarda Gianinni i Marija Lalović (mentorica: Amneris Ružić Fornažar, prof.hrvatskog jezika i književnosti)
  • učenica Vanesa Aničić sa samostalnim novinarskim radom (mentorica: Branka Komljenović, prof.hrvatskog jezika i književnosti)
  • učenica Katarina Šverko  s literarnim radom (mentorica: Branka Komljenović, prof.hrvatskog jezika i književnosti)
  • učenik Dino Hapadžić s literarnim radom (mentorica: Gordana Poldrugovac, prof.hrvatskog jezika i književnosti).

Za županijsku razinu izabrani su: radioemisija ” Crno zloto “, dramska grupa Flacius, Lucija Miletić s monologom, Vanesa Aničić sa samostalnim novinarskim radom, te Katarina Šverko i Dino Hapadžić sa svojim literarnim radovima. Onima koji su sudjelovali, a nisu izabrani, želim poručiti da ne gube nadu i neka tako nastave i druge godine. Svi su pojedinačni dramsko – scenski nastupi bili jako dobri, ali kako pravila nalažu može samo jedan biti predložen. Svima koji su prošli dalje želim puno uspjeha na sljedećim razinama smotre.