LABINSKA REPUBLIKA

Dana 2. ožujka 1921. g. u 13 sati započeo je štrajk labinskih rudara.

Štrajk je pokrenulo oko šesto rudara, kada su se okupili na trgu u Vinežu (Krvova placa) u znak prosvjeda protiv fašista, koji su u Pazinu zlostavljali njihova sindikalnoga vođu Giovannija Pipana. Rudari su potom zauzeli rudnike (pod parolom Kova je nasa) i rudarska postrojenja, minirali prilaze oknima te organizirali naoružane postrojbe pod nazivom crvene straže.

Labinski su rudari bili su nezadovoljni uvjetima rada, niskim plaćama, lošim odnosima prema radnicima, npr. ako jedan dan ne bi došli na posao ne bi dobili plaću za cijeli mjesec.

Uprava rudnika je taktizirala i tobože pregovarala, a 8. travnja poduzela je energične mjere. Pokrenuta je, s mora i kopna, iznenadna akcija vojnih i redarstvenih snaga. Zatečeni rudari povukli su se kraj Štrmca, gdje su pružili oružani otpor. No, slabo naoružani i neiskusni, ubrzo su morali odustati. Pipan je naredio prekid vatre i preuzeo svu odgovornost na sebe. Uslijedila je odmazda, tijekom koje je uhićeno četrdesetak pobunjenika. Rudari Maksimilijan Ortar i Adalbert Sykora smrtno su stradali.

Uhićeni rudari smješteni su u zatvore u Puli i Rovinju. Optužnica je teretila 52 rudara za okupaciju rudnika, uspostavu sovjetskoga režima, suprotstavljanje vlastima, miniranje skladišta, držanje eksploziva i niz drugih nezakonitih radnji, ali je porota donijela oslobađajuću presudu.

 

Možda nismo ni svjesni, ali žilama gotovo svih nas kola krv rudara.  Danas, 97 godina kasnije slavimo početak Labinske Republike te odajemo počast rudarskoj tradiciji i našim precima zbog traženja radničkih prava, poboljšanje položaja te radnih i životnih uvjeta.

 

Kova je nasa!