„Sigurno je sigurno“

Učenice: Amela Mulavdić i Erin Osmić, II t. Profesor ekonomske skupine predmeta Dean Blašković.

Pozitivna iskustva i zadovoljstvo učenika pri završetku 2. razreda u zanimanju PRODAVAČ: „Sigurno je sigurno“

Još prije samog upisa u srednju školu promatrale smo prodavače u raznim prodavaonicama gdje smo kupovale robu i često smo sebe zamišljale u ulozi prodavača. To je i najbitniji razlog zbog kojeg smo upisale srednju strukovnu školu za zanimanje prodavač. Danas smo već drugi razred i svakim danom naučimo nešto novo i tako se naše znanje povećava što nam uvelike pomaže na praktičnoj nastavi u kojoj primjenjujemo sve ono što smo teoretski naučili  u školi.

Prije samog upisa mislile smo da je biti prodavač lako i nismo znale što sve prodavač radi osim što prodaje robu. Shvatile smo da je posao prodavača veoma zahtjevan i odgovoran posao, a uz to i veoma dinamičan i zanimljiv posao jer prodavači većinu vremena komuniciraju sa kupcima a to je upravo ono što mi volimo. Dobra komunikacija prodavača s kupcem je veoma važna jer se prodavač prema kupcu mora odnositi kao da je on neponovljiva osoba koja ima svoje specifične potrebe i želje. Ponekad i nije lako biti prodavač, jer u radu s kupcima može doći do nekih teškoća, ali je uvijek potrebno imati na umu poznatu izreku „Kupac je uvijek u pravu, pa i onda kada nije u pravu“, jer prodavači ne čine uslugu kupcima time što ih poslužuju, već kupci njima što im daju priliku za to.

Mislile smo da prodavač može biti bilo koja osoba, međutim već par tjedana nakon upisa u srednju školu shvatile smo da dobar prodavač može biti samo ona osoba koja je stručna jer prodavač mora poznavati robu koju prodaje i znati sve o toj robi te treba zadobiti naklonost kupca, a to nije lako. Prodavač treba pokazati da se veseli kupčevu dolasku u prodavaonicu, glasno ga i jasno pozdraviti te oslovljavati ga imenom ako ga poznaje, i što je najbitnije ponašati se jednako i korektno prema svim potrošačima, bez diskriminacije i podcjenjivanja.

Kroz stručne predmete naučile smo gotovo sve što jedan prodavač mora znati a u praksi smo se susrele sa prodavačima koji nisu stručni, a kupac zna prepoznati stručnog i nestručnog prodavača jer samo stručan prodavač može prepoznati potrebe kupaca i pružiti mu onaj proizvod koji će najbolje zadovoljiti njegove potrebe.

U razgovoru sa nekim našim prijateljima i poznanicima uvidjele smo veliku zabrinutost gdje će nakon srednje škole, hoće li upisati fakultet, hoće li se zaposliti, hoće li odmah naći posao i slično. Srećom, nas takve stvari ne zabrinjavaju jer je zaposlenje stručnog prodavača nakon završene srednje škole potpuno neupitno. Ali, čak i da se ne zaposlimo odmah nakon srednje škole, možemo upisati 4. stupanj i nastaviti svoje školovanje. Prodavači su na drugom mjestu od ukupno deset najtraženijih zanimanja u prvih šest mjeseci ove godine, prema podatcima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U prvih šest mjeseci za zanimanje prodavača, objavljeno je čak 8.980 oglasa u Hrvatskoj. Zato se veselimo skorom završetku srednjoškolskog obrazovanja i ulasku na tržište rada.

                                                                                                          Pripremile: Erin Osmić i Amela Mulavdić, II. T

Prezentacija za UPIS Prodavači