“Kako je bilo nekadar”

Kad san ja bila mića nismo imali ni struje, ni vode, ni televizije ni ničega pa su nas naši otac i mater strašili z štrigami i štriguni. Kad bi se ljudi bili napili vina i ko su šli vani ponoći, kad je bila misečina, su vidili svoj hlod. I tako su kad su prišli doma provljali da ih je Veli Jože kumpanjo: “Ja, ja. Bi je Veli Jože pred manu. Je hodi i bi je veli.”, a to su vidili svoju sjenu. Na kružerah su anke sakega vraga vidili. I tamo su se štrige veselile i ljudimi slabo storile. Su govorili: “Nemoj kružeru pasat, tamo će te vrag ćapat.”

To je bilo takovo vrime i ljudi su onda živili z onin ča su imali i zmišljali štorije da nin ne bi bilo štufo. Jedanput su ljudi bili kunteniji nego danas. Su hodili va oštarije, kantali i napili se, delali su va kampanji i mučili se. Ma, su sejno bili kuntenti.

 

Prijevod:

Kada sam ja bila mala nismo imali ni struje, ni vode, ni televizije niti ničega pa su nas majka i otac strašili sa vješticama i vrazima. Kada bi se ljudi napili vina i ako su išli vani noću, kada je bila mjesečina, vidjeli bi svoju sjenu. I tako su kad su došli doma pričali kako ih je pratio Veli Jože: “Da, da. Bio je Veli Jože ispred mene. Hodao je i bio je velik.”, a to su vidjeli svoju sjenu. Na raskršćima su također svašta vidjeli. I tamo su se vještice veselile i ljudima zlo radile. Govorili su: “Nemoj prelaziti raskršće, tamo će te vrag uloviti.”

To je bilo takvo vrijeme i ljudi su onda živjeli s onim što su imali i izmišljali su priče kako im ne bi bilo dosadno. Nekada su ljudi bili sretniji nego danas. Išli su u kafiće, pjevali i napijali se, radili su na polju i mučili se. Ali, svejedno su bili sretni.