Pisci slobode

Jeste li ikada osjetili diskriminaciju na svojoj koži? A nepravdu, izrugivanje i vrijeđanje samo zato jer ste drukčiji?

Djeca iz filma „Pisci slobode“ jesu.

Ovo je film koji govori ne samo o diskriminaciji, već i o najvećem i najpotresnijem događaju koji je uistinu započeo kao mržnja nad jednim narodom, preciznije Židovima – HOLOKAUST.

Film je baziran na istinitoj priči, a knjiga koja nastaje iz životnih priča tinejdžera i danas se može kupiti (Dnevnik Pisaca Slobode ili The Freedom Writers Diary).

Naravno da su takvi filmovi snimljeni kako bi se potaklo ljude na razmišljanje i na shvaćanje da diskriminacija razara više od ijednog rata, te kako je i sama diskriminacija zapravo rat, bilo to u obliku borbe uličnih bandi ili borbe naroda pod vodstvom čovjeka koji je želio maknuti „manje vrijedne“ ljude sa lica Zemlje.

Ono što je kod mene taj film osvijestio jest spoznaja da smo svi mi, iako to ponekad zaboravljamo, na kraju krajeva ipak ljudi i da ipak postoji, koliko god različiti bili, jedna stvar koja nas povezuje, a to je bol.

Ta su se djeca ujedinila jer su vidjela da je bol početak i kraj svakoga njihovog dana, ali da ipak kada su zajedno ta bol nije toliko teška.

Istina je, dakle, kada kažu da je patnja manja ako se s nekime podijeli te da je sreća veća ako se s drugim veseliš!

Nije bitno što će nas na to potaknuti film, knjiga, pjesma, ili fotografija – bitno je da ne zaboravimo biti ljudi!

Možda će i netko od vas biti još jedan pisac slobode koji će svoju životnu priču ispričati bez cenzure, onako sirovu kakva ona zapravo jest i time nekome pomoći, kao što su ti tinejdžeri pomogli jedni drugima.

Biti čovjek je jedno, no imati čovječnosti je drugo, zbog toga budite čovječni u istoj mjeri koliko ste i čovjek jer svijet ne grade moćni i bogati ljudi, već dobri, pošteni i iskreni ljudi koji znaju da su svi ljudi jednako vrijedni!