Međunarodni dan djeteta- 20. 11.

Djeca će “sutra” postati odrasli ljudi te u njihovom odgoju osim roditelja važnu ulogu imaju ustanove poput škole i vrtića, profesori, ali i prijatelji i mediji. Važno je da djecu naučimo kako se ispravno nositi s problemima, koja su njihova prava te ih koliko možemo zaštitimo od nasilja, iskorištavanja u bilo kojem obliku. Upravo zbog toga se i obilježava 20 . studenog Međunarodni dan djeteta.

Davne 1959. godine UN je usvojio Deklaraciju o pravima djetea, a 30 godina kasnije usvojio je i Konvenciju o pravima djeteta čija je i potpisnica naša država.

U prošlosti djecu su često iskorištavali kao jeftinu i besplatnu radnu snagu, nisu sva djeca imala prava na obrazovanje te često nisu imali ni mirno ni sretno djetinjstvo. Djeca su teško radila u nikakvim uvjetima i najgore od svega je da i danas imamo države u kojima se rad djece maksimalno iskorištava. Zato je i važno da se podsjetimo na dan djece te što on znači. Za dan djece svima poručujem: budite zahvalni na mogućnostima koje imate!