You are here
Home > Posts tagged "poezija"

Zašto poezija?

Poezija je hrana za dušu. Iako je mnogima nerazumljiva, uvijek postoji ta neka strofa ili taj neki stih koji je sa vama cijeloga života, bilo da je to stih koji ste naučili u osnovnoj školi ili vam je sasvim slučajno ostalo u uhu. Čak i "najnepjesničkiji" ljudi moraju priznati da ih je

Top