You are here
Home > Posts tagged "Piercing"

Umjetnost ili…

Glavno pitanje današnjice zasigurno je „Je li piercing umjetnost ili predmet osuđivanja?“. Usprkos svemu tome ja sam se ove godine odlučila na dva. Prvi piercing napravila sam u 7. razredu osnovne škole na hrskavici uha, a nakon toga odlučila sam na eksperimentiranje te se sama pirsala kod kuće. Odmah da vam

Top