You are here
Home > Posts tagged "Holokaust"

Holokaust – dan sjećanja 27.1.

Pojam holokausta Riječ „holokaust“ dolazi izvorno iz grčke i rimske religije u kojoj se pridonosi žrtva paljenica zemaljskim i podzemnim bogovima.  U moderno doba holokaust je termin koji se upotrebljava za naziv istrebljenja Židova, Roma, Rumunja i homoseksualaca tijekom Drugog svjetskog rata. Početak židovskog progona Prvi progon Židova počeo je u listopadu 1938.

Poricanje holokausta?!

Ima tema o kojima volimo pričati. Ima tema o kojima ne volimo pričati, pa onda ne pričamo o njima. Ima tema o kojima ne volimo pričati, ali moramo i trebamo o njima pričati kako se prošlost ne bi ponovila. Jedna od tih tema je holokaust. Holokaust je naziv za razdoblje istrebljivanja ljudi

Pisci slobode

Jeste li ikada osjetili diskriminaciju na svojoj koži? A nepravdu, izrugivanje i vrijeđanje samo zato jer ste drukčiji? Djeca iz filma „Pisci slobode“ jesu. Ovo je film koji govori ne samo o diskriminaciji, već i o najvećem i najpotresnijem događaju koji je uistinu započeo kao mržnja nad jednim narodom, preciznije Židovima –

Holokaust na filmu i u knjigama

Holokaust, jedna od najbolnijih i najtežih tema koje su se dogodile u prošlosti. Svi mi znamo kako je holokaust ostavio brojne strašne posljedice u životima mnogih Židova, ali i u društvu. Većina nas ne može ni zamisliti koliko su posljedice za progonjene Židove i ostale narode bile bolne i teške te

Top