Sloboda govora

Dvadeset i prvo stoljeće. Vrijeme prividnog mira i prikrivenih ratova. Vrijeme pokreta za slobodu svakog pojedinca. Vrijeme kada svatko može reći svoje mišljenje i vrijeme slobode govora.

Sloboda govora.

Danas se svaka druga osoba poziva na takozvanu „slobodu govora“ misleći kako im ta „sloboda“ dopušta da govore sve i svašta, rušeći svaku moguću granicu.

Pa, što je to sloboda govora i što ona uključuje, a što ne?

Prema internetskim stranicama ona je „…pravo izražavanja vlastitih stajališta i razmišljanja bez straha da će te netko u tom pokušati spriječiti ili zbog toga kazniti.“ No ne može se ne postaviti pitanje kada ta sloboda govora prelazi granicu i postaje govorom mržnje?

Govor mržnje jeste sve ono što prelazi granice slobodnog izražavanja i počinje na bilo koji način vrijeđati druge ili dovoditi u pitanje njihovu vlastitu slobodu izražavanja.

Imati vlastito mišljenje je super i zapravo jedan od rariteta u današnjem svijetu kada nam se nameće sve i svašta, no sa riječima treba biti i više nego oprezan.

„Sloboda govora“, ako ćemo to tako nazvati, predstavlja dobru krinku ljudima koji neinformirani ulaze u diskusije. Smatram kako je u redu reći i imati svoje mišljenje ako to isto mišljenje možete argumentirati sa stvarnim činjenicama, a ne čisto zato jer vi to tako mislite.

Današnje je društvo postalo vrlo osjetljivo, stoga se svako mišljenje koje se kosi sa većinskim mišljenjem smatra kao napad na tu skupinu, čime se lako zaključuje kako i sama sloboda govora postaje sve manje slobodna.

No da se vratim k pitanju kada sloboda govora prelazi granice i što zapravo predstavljaju te granice?

Te su takozvane granice zapravo moralne dileme koje svatko od nas ima, no naravno nije društveno prihvatljivo razgovarati o njima. Kada se uvrijedi čovjekova intima, tada su se granice prešle, a ta sloboda govora je postala, ponekad bolnom istinom, a ponekad ogromnom laži.
Što se tiče pak govora mržnje, jasno nam je što on podrazumijeva – svaka riječ koja dade naslutiti neopravdani i iracionalni prijezir prema bilo kome jeste i biti će govor mržnje.

Sloboda govora bi trebala biti divna prilika da svatko kaže ono što misli – ili točnije, da kaže ono za što je siguran da je točno, no danas je upravo ta sloboda govora postala glavnim sredstvom kojim se koriste ljudi kako bi opravdali svoje loše riječi i postupke.

Da zaključim; sloboda govora jeste dana svakome od nas i ona je naše pravo, no smatram kako svatko treba govoriti ne svoje mišljenje, već svoje INFORMIRANO mišljenje, što bi značilo da se informacije i mišljenja potkrijepe i argumentiraju, a ne bacaju u prazno samo zato jer se to može. 

Neke stvari o kojima se želi pričati jednostavno moraju biti provjerene, jer ako je riječ o većim stvarima, suditi samo po tome jer „ja mislim da…“ nije pravedno, ali ni pošteno. Treba graditi vlastito mišljenje na temelju stvarnih i provjerenih činjenica, pa kasnije ustvrdite sami za sebe hoćete li ih osporavati ili podržavati jer ipak to jeste – SLOBODA GOVORA!