Interpretacija života

Život.

Kratka dvosložna riječ neizmjerno kompliciranog značenja.

Što je život? Kako je počeo? Koja je svrha života?

Da je bar lako odgovoriti na ta pitanja, no u 6 milijuna godina od našeg prvog pretka, odgovori na ova pitanja još uvijek predstavljaju jedan od većih, ako ne i najveći, misterija.

Nije lako objasniti život, čak ni nama – živim bićima – koji život ŽIVIMO!
Svatko mora pronaći svoje vlastite odgovore, ili ako ih ne nađe, onda treba POSTATI taj odgovor. Treba sama činjenica da živi biti dovoljno dobar razlog zbog čega život postoji.
Bez obzira na to jeste li vjernik ili ne, vjerujete li da je „ono nešto“ ili „onaj netko“ zaslužan za naše postojanje, ili pak kao ja odabirete znanstveni put i evoluciju, jedno je sigurno:

Život je i tuga i radost, i ljubav i mržnja. Život je i slatko i slano, i dobro i loše, i lijepo i ružno, i veselo i tužno. Život je i rođenje, ali i smrt, jer onoga trenutka kada smo rođeni – već smo počeli umirati!
Život je i jednostavan i kompliciran, i crn i bijel. Život je prekratak jer je predug. Život je topao zbog toga koliko hladan može biti. Život je suza u oku i zbog boli, ali i zbog sreće. Život je i kiša koja umjesto da natapa lomi lišće, i sunce koje umjesto da hrani suši biljke.
Život je život i kada sanjamo i kada smo budni, život je dugi put pun uspona i padova, no u stvarnosti je kratak i ravan.

Vidite, život nije ništa od ovoga što ste pročitali, ali on jeste upravo sve to!

Ne možete reći da je „dobar“ život dobar život, jer i „loš“ život je život, a sam pojam života ne može biti loš, ali ni dobar. Čak je i ovo filozofiranje život. Svaki udisaj je život. Svaki treptaj je život.

Pa, što je život?

Život je sve. Život je ništa.

Život sam ja. Život si ti, ali ni ja ni ti život nismo.

Sve je to život.